Aşk denilince susar arifler
Susunca dil söz nere gider
Titreyince Birden Bire gönüller
O’nu bilmeyen yol nere gider.

Aşk ile yanar yürekler
Sönmeyen yürekte kül nere gider
Güle figan eder bülbüller
Figan etmeyen can nere gider.

Yunus’um yolunu müstakim eyle
O’ndan geçmeyen yol nere gider
Birlensin gönüller dilde tevhitle
Gönlüyle dili bir olmayan nere gider.

Yazan: Yunus Yoğurtçu
Kaynak: Aşikâr Meşk

Kategori:

Etiketler: